Israel :: © 2017 עמותת דרך הרגליים - ישראל - כל הזכויות שמורות

The Rubin Way Software Development

רצים לזכרם היא ההזדמנות של כולנו להיזכר בקרובים לנו ולהתייחד עם רגשות עמוקים של עצב וכאב, ההופכים להכרת תודה לאלה שהקריבו בשביל כולנו את היקר מכל - ובו בזמן למחוייבות עמוקה להמשיך בריצה הלאומית שלנו, זו שאף אחד בעולם לא יוכל לעצור

ההרשמה נפתחה

2019

תשע׳׳ט