top of page

תקנון

תנאי הרשמה

1. תקנון זה בתוקף בהמשך להנחיות שמפורסמות באתר האינטרנט ובא להרחיב ולהבהיר הנחיות אלו.

2. התארגנויות הריצה הן יוזמות פרטיות ואין עמותת ׳דרך הרגליים׳ לוקחת עליהן אחריות.

3. הבחירה להשתתף באירוע והאופן בו יבצע את המירוץ, האחריות היא על המשתתף בלבד. יש לשקול, בין היתר, את מצב בריאותו, כשירותו, ורמתו האישית.

הנחיות הרשמה

1. ניתן לשלם על הרישום למירוץ באמצעות כרטיס אשראי.

2. ניתן לבצע הזמנת חולצה לבנה עם לוגו המירוץ, עליה לא מופיעים שמות הנופלים/ות, בעלות של 40 ש״ח לחולצה (תאריך אחרון לרכישת חולצה הוא יום המירוץ בשעה 16:00).

את החולצות יש לאסוף מסניף המשביר הנבחר, אותו בוחרים בעת הרכישה.

3.  מדיניות ביטולים ושינויים:

- ביטולים ברכישת השתתפות במיזם אינם אפשריים משום ששם החזה מתקבל באותו רגע ולא ניתן להחזירו, אלא אם מדובר במקרה פרטי.

- ביטולים ברכישת חולצה אפשריים עד יום לפני תאריך המירוץ, עד לתאריך 12 במאי 2024 בשעה 23:59 לכתובת המייל by@memorun.org בלבד. לאחר 12 במאי 2024 לא יתאפשר ביטול רכישת חולצות. 

- במידה ולא נאספה החולצה עד שהחלוקה מסתיימת (יומיים לאחר המירוץ, בתאריך 15 במאי 2024),לא ניתן לקבל החזר עבורה.

- החזרים על ביטולים יתבצעו עד 90 ימים מיום אישור העסקה.​

יתכנו שינויים

ט.ל.ח

bottom of page